Aktuality

Mikulášská nadílka

vloženo 22. listopad 2023

 

Klikněte na plakát, zvětší se.

Mikulášská nadílka 2. 12. 2023 od 17 hodin.

Odečty vodoměrů

vloženo 22. listopad 2023

Dobrý den,

dovoluji si Vás upozornit, že od pondělí 27.11.2023 začínají probíhat odečty vodoměrů v obci Jankov. Odečty provádí náš odečítač pan Jamrich – telefon 724 876 098. Může se Vám prokázat platným průkazem a je vybaven ochrannými pomůckami. V případě, že nebudete zastiženi, můžete nahlásit stav vodoměru panu Jamrichovi SMS zprávou na telefon 724 876 098 nebo poslat emailem: jamrich@vhsbenesov.cz

 

Informace OÚ pro občany

vloženo 21. listopad 2023

Obec Jankov  koupila pro své občany kompostéry    

Zlepšení nakládání s odpadem je jedna z oblastí, které podporuje Ministerstvo životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské Unie. Obec Jankov realizuje projekt Předcházení vzniku odpadů v obci Jankov podporovaný z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, Reg.číslo projektu CZ.05/01.05/XX/22_024/0000832. Celková hodnota projektu dosahuje téměř 3 mil. Kč, předpokládaná hodnota finanční podpory EU 82%.

Projekt pomůže naplnit povinnost třídit biologický odpad v obci a přispěje ke zlepšení životního prostředí. Dalším přínosem realizace projektu je i snížení nákladů obce na sběr, svoz a skládkování směsného komunálního odpadu.  

Pro rozšíření systému předcházení vzniku odpadů bylo zakoupeno od firmy SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína 450 ks  kompostérů v hodnotě 2 395 800,- Kč o objemu 1170 litrů, které budou zapůjčeny na dobu 5 let s následným darováním do domácností všech deseti místních částí Jankova.  Obecní úřad Jankov nyní připravuje Smlouvy o výpůjčce s následným darováním. V nejbližší době budou občané rozhlasem (i v mobilních aplikacích) a prostřednictvím informace na webu obce informováni o termínu předání kompostérů. Kompostéry musí být umístěny a používány v souladu s návodem, který bude předán výpůjčiteli současně s kompostérem. Kompostér je vhodné umístit na neveřejně nepřístupném místě, aby bylo zabráněno jeho případnému poškození či ztrátě. Ve vlastních kompostérech vyprodukovaný kompost mohou pak obyvatelé obce využít jako kvalitní hnojivo pro rostliny na svých zahradách.

Součástí projektu je i nákup štěpkovače v hodnotě 355 740,- Kč od firmy  Everun Czech Republic, Radislavice. Dále bylo pro předcházení vzniku odpadů z jednorázových plastových kelímků zakoupeno 2 000 ks vratných kelímků s logem (znak Jankova) včetně boxů od firmy CupSystém, s.r.o. Praha. K tomu byla zakoupena myčka s příslušenstvím a mycími prostředky v hodnotě 33 152,- Kč bez DPH od firmy Gammo Europe. Kelímky včetně myčky budou využívány nejen pro akce pořádané obcí, budou k zapůjčení pro všechny spolky pořádající kulturní a společenské akce na území obce.

Za Obec Jankov Jitka Jonsztová, starostka

Zahájení adventního času v Jankově

vloženo 20. listopad 2023

 

 Základní škola v Jankově zve veřejnost 30. 11. 2023 od 14.00 hodin do prostor školy  na tradiční vánoční jarmark, v odpoledních hodinách cca v 16.30 hod. společně rozsvítíme vánoční výzdobu a podíváme se na sváteční program dětí ze základní školy.

Jitka Jonsztová, starostka 

Klikněte na plakát, zvětší se.

 

Adventní koncert

vloženo 17. listopad 2023

 

Klikněte na plakát, zvětší se.

 Začátek adventního času se každý rok mění, v letošním roce je první adventní neděle 3. 12. 2023. Zveme Vás srdečně  v tento den od 14 hod. do kostela Narození Sv. Jana Křtitele v Jankově na koncert skupiny Prskavka.

                 Po jeho ukončení  zveme občany na předvánoční posezení u kávy, svařáčku a občerstvení do prostor pohostiství.

              Jitka Jonsztová, starostka

Občasník Compag

vloženo 16. listopad 2023

Předávám první vydání „Občasníku COMPAG“, kde se zabýváme aktuálním děním spojeným s odpady. Věřím, že se v článcích dozvíte zajímavé věci.

 David Sloup, Obchodní a provozní manažer 

Autobusová linka 550 a 532 - povýlukový stav

vloženo 12. listopad 2023

Od pondělí 13. 11. dochází k obnovení vedení linky 550 přes Otradovice (mimo výlukovou trasu přes Tomice a Olbramovice). V souvislosti s tím dochází i k návratu do trvalého stavu linky 532.

Jízdní řád linky 532 

Jízdní řád linky 550

Lampionový průvod

vloženo 2. listopad 2023

Spousta dětí s lampiony, rodiče, prarodiče, výborná nálada a super zážitky. Nakonec v hasičské klubovně napečené dobrůtky, občerstvení a pro děti různá vyrábění. Skvělá akce díky nadšencům z SDH Jankov, Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov. Děti i všichni ostatní si to moc užili.

Informace o průjezdnosti silnice

vloženo 31. říjen 2023
Na most u Vindušky jsme dnes pustili první auta. Silnice z Votic do Vlašimi je tedy opět průjezdná. Původní most na hrázi rybníku byl ve velmi špatném až havarijním stavu. Jelikož se v bezprostřední blízkosti mostu nachází chovný rybník, musela jeho oprava probíhat velmi šetrně, i za pomoci štětových stěn, které po dobu stavby zajišťovaly dostatečnou hladinu vody v nádrži. Náklady na tuto stavby byly přes 29 miliónů korun. Přejeme řidičům šťastnou cestu.

Podpora likvidace splaškových vod pro místní části Jankova

vloženo 17. říjen 2023

Podpora likvidace splaškových vod z místních částí obce Jankov odvozem na ČOV Jankov

Informace pro občany, kteří se nezúčastnili schůzek v místních částech se zástupci obce a VHS Benešov a.s.

Na základě rozhodnutí obce Jankov je pro občany vlastníci domy na území obce vytvořena dotovaná služba likvidace splaškových vod (ceník v příloze a ve formulářích na www.obecjankov.cz ). 

celý článek »

Odstávka elektřiny

vloženo 14. říjen 2023

Odstávka elektřiny 3. 11 2023

Včelka pomáhá

vloženo 13. říjen 2023

 

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Domácí zdravotní péče pro pacienty.

 

Odstranění a okleštění stromoví pod elektrickým vedením

vloženo 11. říjen 2023

Odstranění a okleštění stromoví pod elektrickým vedením.

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Oznámení o zahájení svozu odpadních vod VHS Benešov

vloženo 27. září 2023

Termíny schůzek se zástupci VHS a OÚ Jankov o podmínkách svozu odpadních vod.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SVOZU ODPADNÍCH VOD /vývoz jímek/ SPOLEČNOSTÍ VHS a.s. Benešov na ČOV JANKOV Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

JANKOVSKÉ OTRADOVICE, JANKOVKÁ LHOTA, PIČÍN, ČESTÍN, BEDŘICHOVICE, NOSÁKOV, ODLOCHOVICE, PODOLÍ, ČEČKOV

Obec Jankov uvedla po intenzifikaci v letošním roce do ročního zkušebního provozu ČOV Jankov včetně návozové jímky pro místní části Jankova. Výstavba byla podpořena dotací MZE ČR a pro splnění podmínek dotace je mj. nutné zahájit  návoz splašků z místních části obce. Před zahájením svozů je třeba učinit následující kroky:

ü  Vyplnit přiložený dotazník a odevzdat na OÚ Jankov nebo zaslat scan na info@obecjankov.cz,   (úřad následně předá souhrnně vše na VHS) do 15.9.2023.

 

celý článek »

Šustův běh

vloženo 22. září 2023

Bojiště Jankov vyzývá k další bitvě. Jen místo krve poteče pot. Jubilejní ročník závodu Šustův běh rozběhal novou síť běžeckých tras v samém nitru Čech.

Jankov, 29. září 2023 Dějiště jednoho z nejkrvavějších konfliktů třicetileté války svádí k dalšímu boji. V místech, kde v březnu roku 1645 císařská armáda změřila síly se švédskými vojsky, můžou svést svou vlastní bitvu s nelítostnými kilometry běžci všech kategorií. 

U kamenného památníků historického střetu totiž vyrostl přírodní běžecký areál provázející zvlněnou, dějinami tesanou krajinou. Skoro třicetikilometrovou síť různě náročných tras slavnostně rozběhal 10. ročníku jankovského závodu Šustův běh.

celý článek »

Podzimní Hasíkovo dobrodružství

vloženo 19. září 2023
V sobotu 16.9.2023 se v Jankově konalo za podpory OSH Benešov, obce Jankov, ZŠ a MŠ Jankov a SDH Jankov Podzimní Hasíkovo dobrodružství po stopách bitvy u Jankova.
Desetičlenné družstvo mladých hasičů se vydalo na trasu po stopách bitvy u Jankova. Na trasu vyrazilo cca 280 dětí a 56 vedoucích. Celou trasou je provázelo krásné počasí. Všechny děti společně s rodiči a svými vedoucími trasu zdárně zvládly.

 

celý článek »

Oprava křížů na území obce

vloženo 3. srpen 2023

 

V roce 2023 probíhá postupně oprava křížů a křížků na území obce. V plánu je opravit další stavby např. kaplička směr na Jitra, část zdi u kostela v Jankově, část hřbitovní zdi v Jankově, hřbitovní zeď v Bedřichovicích.

Co nového v naší obci?

vloženo 28. červenec 2023

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci, poslechněte si na webu obce:  https://obecjankov.cz/hlaseni-rozhlasu

Stáhněte si webovou aplikaci do svého telefonu, která Vás upozorní na hlášení rozhlasu a nové informace:

App Store - https://apps.apple.com/cz/app/jankov/id1633990273
    Google Play -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.jankov 

 

Výsadba památného stromu

vloženo 27. červenec 2023

Výsadba  památného stromu Lípa srdčitá  u Památníku bitvy u Jankova

Za účelem výsadby potomka památného stromu lípa srdčitá Tilia cordata v roce 2022   bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi Nadací Partnerství, IC 45773521 a Obcí Jankov. Zástupci nadace zajistili sazenici a výsadbu. Místo výsadby je označeno pamětní cedulkou s názvem projektu a jménem dárce. Partner výsadby Obec Jankov se zavazuje uhradit náklady spojené s následnou péči  stromu. 

 Jitka Jonsztová

Zákaz pálení ohňů

vloženo 12. červenec 2023

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci.

« Předchozí strana 1 2 3 4 5 Další strana »

Kontakt

Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Datová schránka: yp4a679

Úřední hodiny OÚ:
Po: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

více informací »

Úřad bez bariér

Úřad bez bariér

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
GObec Jankov
Obecní úřad Jankov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
QR kód stránek Obce Jankov
TOPlist
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace